تمام آن چیزی که برای راه اندازی مدرسه هوشمند خود احتیاج دارید

Novin School

ویژگی های Novin School

LMS امکانات

محیط کلاس ها

ویژگی سرورها

پنل و رابط کاربری